Вітаємо!

Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету пропонує інформаційний ресурс,створений для спрощення обміну інформацією та навчальними матеріалами між студентами.

Історична довідка

Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету розпочав свою діяльність у 1961 році як Дніпродзержинський заочний хіміко-технологічний технікумвідповідно до розпорядження Ради Міністрів СРСР від 02 червня 1961 року №621-Р та розпорядження Ради народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного району від 10 червня 1961 року №604-Р.


Відповідно до розпорядження Ради Міністрів СРСР від 14 грудня 1966 року №2845-Р і наказу Міністерства хімічної промисловості СРСР від 26 грудня 1966 року №1126 технікум був підпорядкований у систему Міністерства хімічної промисловості. Згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 05 листопада 1980 року та наказу Міністерства хімічної промисловості від 02 квітня 1981 року №165/190 технікум підпорядковано Міністерству по виробництву мінеральних добрив.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 року №27, дозволу Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1991 року №22826/33, наказу Міністерства освіти України від 28 листопада 1991 року №231 технікум був віднесений до системи Міністерства освіти України.

 Відповідно наказу Міністерства освіти України від 22 квітня 1994 року у технікумі разом із заочною формою навчання розпочато з вересня 1994 року підготовку за денною формою навчання, змінено назву і статус навчального закладу на Дніпродзержинський хіміко-технологічний технікум.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29 квітня 1997 року №526 “Про вдосконалення мережі вищих професійно-технічних навчальних закладів та наказу Міністерства освіти України №218 від 20 червня 1997 року на базі Дніпродзержинського хіміко-технологічного технікуму створено Хіміко-технологічний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету як структурний підрозділ Дніпродзержинського державного технічного університету
На виконання листа – погодження Міністерства освіти і науки України від 02.11.2007р. №1/11-7924 з 01.01.2008р. Хіміко-технологічний технікум Дніпродзержинського державного технічного університету перейменовано наДніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету. Наказ Дніпродзержинського державного технічного університету від 27.11.2007р. №758.

Коледж готує молодших спеціалістів з одинадцяти спеціальностей, а саме: «Фінанси і кредит», «Маркетингова діяльність», «Розробка програмного забезпечення», «Виробництво неорганічних речовин», «Виробництво органічних речовин», «Виробництво фармацевтичних препаратів», «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту», «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

Одним з важливих чинників привабливості коледжу є потужна  матеріально-технічна база, яка складається з двох навчально-лабораторних корпусів, аудиторії яких оснащені сучасною комп’ютерною технікою, лабораторій і майстерень, гуртожитку, бібліотеки з читальними залами, актовими та спортивними залами.

Запорукою якісної освіти в навчальному закладі є належна організація навчально-виховного процесу, яка поєднує традиційні форми та сучасні інноваційні технології навчання, високий кваліфікаційний рівень викладацького складу, стовідсоткове навчально-методичне забезпечення дисциплін.

У коледжі запроваджується система автоматизованого обліку навчальної діяльності (САОНД), що дає змогу оптимізувати управління навчальним процесом в умовах кредитно-модульної системи.

Система автоматизованого обліку навчальної діяльності дозволяє реалізувати у вигляді електронного журналу контроль та оцінювання знань студентів, створити електронний банк навчальних та робочих програм, вирішувати досить велике коло питань управління навчальним процесом.

У ДТК склався стабільний високопрофесійний колектив. До роботи в коледжі залучаються представники професорсько-викладацького складу державного технічного університету.

Істотний внесок до надбань коледжу робить студентський парламент, який бере участь у роботі в удосконаленні  навчально-виховного процесу, вихованні духовності, підвищенні культурного рівня студентства, захисті студентських інтересів. Наші студенти є лідерами міста Дніпродзержинська у волонтерському русі. Студенти-спортсмени  мають велику кількість нагород за перемоги в змаганнях регіонального та обласного рівнів.

У 2010 році за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України  наш навчальний заклад отримав диплом  лауреата загальнонаціональної громадської акції «ФЛАГМАНИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ».

З 2013 року Дніпродзержинський технологічний коледж  Дніпродзержинського державного технічного університету є базовим навчальним закладом Дніпродзержинського регіону, куди входять всі ВНЗ І – ІІ р. а. міст: Дніпродзержинська, Вільногірська, Верхньодніпровська, Ерастівки.

На базі нашого коледжу проводяться регіональні і обласні олімпіади та конференції, конкурси, різноманітні виховні та спортивні заходи для обдарованої молоді, які формують привабливий імідж навчального закладу. У  Дніпродзержинському технологічному коледжі організовано і проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Дніпропетровської області у 2013-2014н.р.

Розумні та талановиті студенти, небайдужий  і наполегливий колектив, прогресивне керівництво – найкраща база для розвитку кожного навчального закладу. Студенти коледжу посідають призові місця на регіональних на обласних олімпіадах, відзначені обласними стипендіями та стипендіями міського голови.

Завдяки потенціалу науково-педагогічних кадрів, сучасній матеріально-технічній базі, міцним і стабільним зв’язкам з підприємствами, колектив Дніпродзержинського технологічного коледжу  Дніпродзержинського державного технічного університету впевнено прямує у майбутнє, є взірцем у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних  фахівців.

Недостатньо фінансуються ремонтні роботи і матеріально-технічна база коледжу.


Важлива не кількість знань, а їх якість. Можна знати дуже багато, не знаючи найголовнішого.Лев Толстой