Вища математика (метод вказівки для з.ф. навчання)

 Курс “ Вища математика ” є з’єднувальною ланкою між основним курсом математики і спеціальними дисциплінами, складовою частиною професійного навчання студентів. Обсяг і зміст цього курсу визначаються потребами спеціальності. Курс “ Вища математика ” передбачає розвиток та поглиблення деяких тем і питань, що вивчаються в основному курсі. Базові предмети становлять теоретичну основу спеціальної підготовки студентів. Математичні моделі широко застосовуються для спеціальної підготовки молодших спеціалістів. Розглянуті приклади та підібрані задачі можливість вивчити і закріпити матеріал, що викладається. При виконанні контрольної роботи з дисципліни “Вища математика” студенти повинні закріпити отримані знання при вивченні лекційного курсу, а також приділити увагу вивченню розділів математичного аналізу, аналітичної геометрії, лінійної алгебри, теорії ймовірностей. У результаті вивчення курсу студенти повинні:

- ознайомитися з методами розв‘язання СЛАУ;

- розвинути навички диференціювання та інтегрування функцій;

- отримати навички обчислення похідних, невизначених і визначених інтегралів;

- навчитись будувати й досліджувати функції, що розглядаються у спеціальних предметах;

- засвоїти методи розв’язування простіших диференційних рівнянь;

- одержати уявлення про комплексні числа;

-ознайомитися з елементами комбінаторики,

- ознайомитися з основними поняттями теорії ймовірностей.

 

 


Важлива не кількість знань, а їх якість. Можна знати дуже багато, не знаючи найголовнішого.Лев Толстой