Диференціальні рівняння

Дисципліна "Диференціальні рівняння" є одною з дисциплін математичного циклу дисциплін, що входять до програми даної спеціальності. Теорія диференціальних рівнянь дає студентам основу для освоєння підходів до застосувань математики у прикладних задачах фізики і інших галузей знань, де застосовуються математичні методи досліджень. Диференціальні рівняння є важливим елементом моделювання реальних процесів, тому є дуже важливим елементом математичної освіти спеціалістів з програмування, бо тільки на основі адекватно побудованої моделі того чи іншого процесу у вигляді задач для диференціальних рівнянь можна переходити до так званої комп’ютерної реалізації.


Важлива не кількість знань, а їх якість. Можна знати дуже багато, не знаючи найголовнішого.Лев Толстой