Наближені методи

  Для кваліфікованого підходу до розв’язання багатьох технічних задач сучасному фахівцю необхідно мати достатньо високий рівень математичної підготовки, ґрунтовно володіти методами і засобами обчислювальної математики, так як розв’язання майже кожної інженерної задачі повинно бути доведено до чисельного результату.
  Основне призначення посібника «Наближені методи» — сприяти більш ефективному засвоєнню наближених методів розв’язання математичних задач, а саме: знаходження коренів нелінійних рівнянь; розв’язання систем лінійних та нелінійних рівнянь; чисельне інтегрування; розв’язання звичайних диференціальних рівнянь.  Восьма глава присвячена елементам математичної статистики, задача якої — створення методів збору і обробки статистичних даних для одержання наукових і практичних висновків.
 Мета посібника показати студентам, наскільки спрощується застосування цих методів для розв’язання поставлених проблем при використанні обчислювальної техніки.
Щоб відійти від трудомістких математичних розрахунків, при оформлені індивідуальних робіт рекомендується застосовувати програму MathCAD.
На сьогодні розроблено і з успіхом використовується цілий ряд математичних систем: MathCAD, Matlab, Maple, Reduce та ін.
  Вони розраховані на різних користувачів і мають різне функціональне призначення. Але найпопулярнішим є пакет комп’ютерної математики MathCAD.
Пакет MathCAD є популярним у науково-технічному і математичному середовищі тому, що ця програма містить все необхідне для різноманітних розрахунків. Крім того, при роботі в MathCAD використовуються звичайні стандартні математичні позначення, тобто документ на екрані виглядає подібно математичному розрахунку на папері, що не потребує від користувача додаткових зусиль.
Широкі можливості відкриває висока ступінь інтеграції MathCAD з іншими Windows-застосуваннями. Значно полегшити обробку даних дозволяє відмінна сумісність MathCAD з Excel. Крім виконання своїх прямих математичних функцій, система MathCAD є досить непоганим текстовим і графічним редактором, за багатьма параметрами не поступаючись спеціалізованим програмам.
  У кожному розділі посібника стисло викладено теоретичний матеріал стосовно того чи іншого наближеного методу, наведено розв’язання конкретних прикладів. До кожної практичної роботи, підібрано індивідуальні завдання для самостійного виконання, а також контрольні питання, що дають можливість вивчити і закріпити матеріал, що викладається.
  У додатку А наведено варіанті контрольних завдань для студентів-заочників.
  Посібник містить перелік посилань на використану та рекомендовану літературу.
  Після виконання практичної роботи студенти складають звіт встановленої форми. За результатами звіту виставляється кількість балів, передбачена в даному тематичному модулі.

Важлива не кількість знань, а їх якість. Можна знати дуже багато, не знаючи найголовнішого.Лев Толстой