Дипломна робота є одним із важливих етапів навчання молодшого спеціаліста. На цьому етапі майбутній технік–програміст повинен не тільки закріпити набуті теоретичні знання, але й одержати навички практичної роботи з обраної спеціальності. Етапу розробки дипломної роботи передує переддипломна практика, під час якої випускник коледжу має ознайомитися з практичною роботою щодо створення та супроводу програмного забезпечення і, почавши роботу над дипломною роботою, зробити попередні практичні кроки до його реалізації.

На етапі розробки дипломної роботи випускник має здобути навички постановки завдання із проектування програмного забезпечення (ПЗ), вибрати з багатьох сучасних засобів проектування ті, які найбільше підходять до розв'язання поставленого завдання, виконати усі основні етапи проектування програмного забезпечення – розробку і аналіз моделі, формалізацію моделі, власне кодування ПЗ, тестування і налагодження розробленого ПЗ, а також документування розробленого ПЗ і здачу його до експлуатації. Суттєвим завданням, що стоїть перед розробниками, є етап навчання користувачів роботі з програмним продуктом.
Оцінка дипломної роботи державною екзаменаційною комісією (ДЕК) є, по суті, оцінкою роботи студента на протязі усього навчання. На всіх етапах розробки дипломної роботи застосовуються комп’ютерні технології, які дозволяють студентам позбутися рутинної роботи і направити свої зусилля на підготовку якісної роботи.
Дані методичні вказівки містять опис вимог, яким мають відповідати документація на дипломну роботу та процедура його захисту.

Важлива не кількість знань, а їх якість. Можна знати дуже багато, не знаючи найголовнішого.Лев Толстой