Фізика – є однією з фундаментальних дисциплін, що входять до програм усіх технічних спеціальностей. Головна мета цієї науки – виявити та пояснити закони природи, які визначають усі фізичні явища. Фізика базується на експериментально встановлених фактах, займаючи центральне місце серед інших наук при поясненні законів природи.

Основними задачами курсу фізики є:

1. Створення основ теоретичної підготовки в області фізики, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватися в потоці наукової та технічної інформації.

2. Формування наукового мислення, зокрема, вірного розуміння меж застосування фізичних понять та законів.

3.Засвоєння закономірностей протікання фізичних явищ класичної та сучасної фізики.

4. Вироблення прийомів та методів розв’язання задач з механіки.

Метою даного методичного посібника є надання допомоги студентам-заочникам при вивченні курсу фізики.


Важлива не кількість знань, а їх якість. Можна знати дуже багато, не знаючи найголовнішого.Лев Толстой