Однією з основних форм самостійної роботи студентів є написання ними курсової роботи. Справжні матеріали присвячені питанням методики написання курсових робіт.  Підвищення якості підготовки фахівців, що випускаються ДТК ДДТУ, забезпечення конкурентоспроможності нашого диплома вимагає вдосконалення всіх форм навчального процесу і в тому числі написання курсових робіт. Відбуваються об'єктивні зміни в організації всього навчального процесу і в тому числі в підготовці студентами курсових робіт, які необхідно враховувати і направляти. Швидкий розвиток інформаційних технологій, поява системи «Інтернет» істотно розширюють можливості студентів щодо скорочення трудомісткості виконання курсових робіт, насиченню їх проблемністю, статистичними матеріалами, сприяють підвищенню їх якості.

Дані методичні вказівки щодо виконання та підготовки до захисту курсових робіт призначені для студентів спеціальності 5.03050701 Маркетингова діяльність з дисципліни «Біржова та брокерська діяльність» для всіх форм навчання. Методичні вказівки допомагають студенту зрозуміти, що курсова робота є формою самостійної роботи, виконуваної студентом на певну тему відповідно до переліку тем курсових робіт з даної дисципліни.

При виконанні курсової роботи студент повинен показати своє вміння працювати з нормативним матеріалом й іншими літературними джерелами, а також можливість систематизувати й аналізувати фактичний матеріал і самостійно творчо його осмислювати. Методичні вказівки дадуть можливість студенту правильно і кваліфіковано написати курсову роботу, дотримуючись при цьому  стандартів щодо її оформлення. Творчий розвиток логіки, методів і прийомів виконання робіт - запорука їх відповідності наростаючим вимогам підготовки молодшого спеціаліста. 

Важлива не кількість знань, а їх якість. Можна знати дуже багато, не знаючи найголовнішого.Лев Толстой